Fatiha-i Şerife’nin Havassı Duası

0
2417
fatiha-i şerife havassı

Fatiha-i Şerife’nin Havassı Fazileti Çok Yüksek Bir Dua

Fatiha-i Şerife’nin havassı duası, Mecmûat’ül Ahzab kitabında Şeyh Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhanevî (k.s) efendi tarafından kaleme alınmıştır. Çok etkili ve fazileti çok yüksek bir duadır. Çok özel bir tertip üzerine yazılan bu duayı günde en az bir kere okumak gerekir.

Bismillâhirrahmânirrahıym.

El hamdü lilllâhi rabbil âlemiyn. Yâ hayyü, yâ kayyûm. Ecib yâ rûkayâiyl semiy’an mutıy’â. Bi hakkıl hamdü lillâhi rabbil âlemiyn. Ve bi hakkıl hayyil kayyûm. Ve bi hakkıl meleki ebced. Er rahmânir rahıym. Yâ rahmânü yâ rahıymü yâ raûfü yâ atûf. Ecib yâ cebrâiylü semiy’an mutıy’â. Bi hakkır rahmânir rahıym. Ve bi hakkır raûfül atûf. Ve bi hakkıl meleki hevzah. Mâliki yevmid diyn. Ve bi hakkı yâ mukallibel kulûb. Ve bi hakkıl meleki tıykel. İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn. Yâ kariybü ecib yâ miykâiylü semiy’an mutıy’â. Bi hakkı iyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn. Ve bi hakkıs seriy’ıl kariybil ma’bûdil müsteân. Ve bi hakkı meleki mensa. İhdinas sırâtal müstekıym. Ve bi hakkıl kâdiril muktedir. Ve bi hakkıl meleki faskar. Sırâtalleziyne en’amte aleyhim. Yâ Allâhü yâ hakiymü yâ aliym. Ecib yâ aynâiylü semiy’an mutıy’â. Bi hakkı sırâtalleziyne en ‘anmte aleyhim. Ve bi hakkıllâhil hakiymil aliym. Ve bi hakkıl meleki şetsehıl müvekkeli bilkavâimil arşiyyeh. Ğayril mağbuûdi aleyhim velad dâlliyn. Yâ kâimü yâ aziyzü ecib yâ azrâiylü semiy’an mutıy’â. Bi hakkı ğayril mağdûbi aleyhim velad dâlliyn. Ve bi hakkı melekil kâimil aziyzi ve bi hakkıl meleki zedzağ. El müvekkili bil kavâimil arşiyyeh. Allâhümme innehû leyse fis semeâvâti deverât. Ve lâ fil ardı ğamerât. Ve lâ fil bihâri katarât. Ve lâ fil ecsâmi harekât. Ve lâ fil kubûri sehatât. ve lâ fil enfâsi hatarât. İllâ bi devâmike ârifâtün ve müşâhedât. Ve aleyke delâlât. Ve fil mülkike müstemirrât. Fe bil kudratilletî sehharte bihâ ehlel eradıyne ves semâvât. Sahhır lî matluûbî ve sahhır lî kalbel mahlûkât. İnneke alâ külli şey’in kadiyr. Ecib davetî yâ hayyü yâ kayyum. Yâ bediy’as semâvâti ve ard. Yâ mâlikel mülk. Yâ zel celâli vel ikrâm. Ve sallelâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmeıyn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemiyn.

Fatiha-i Şerife’nin Fazileti

Hz. Ali (r.a.) tarafından rivayet edilmiştir. Bu dua için Hz. Ali Efendimiz şunları buyurmuştur.

Kim Fatiha-i Şerife’yi yazılan bu tertip üzere her gün bir defa okursa;

  • Dünya ve ahirete ait ne isteği varsa kolaylık ile elde eder.
  • Başına gelecek bütün bela ve musibetlerden ve dünyanın zilletinden ( kötü duruma düşmek) korunur.
  • Dünya işlerinde hiç kimseye mutaç olmaz. Allâhû Teâlâ o kimseye hayır kapılarını açar.

Kaynak: Mecmuatü’l Ahzab, 363

CEVAP VER