Hatm-i Tehlil – 70 Bin Kelime-i Tevhid

0
20420
70 bin kelime-i tevhid hatm-i tehlil

Kelime-i Tevhid veya tehlil “Lâ ilâhe illallah” demektir. 70 bin Kelime-i Tehlil okumaya Hatm-i Tehlil denir. Kelime-i Tevhid, yani “Lâ ilâhe illallah” sözü ağızdan çıkarken, kişinin ‘Muhammedün Resulallah’ı da içinden söylemesi uygun olur.

70 bin kerre “Lâ ilâhe illallah” (hatm-i tehlil) söyleyerek ölmüşlerin ruhlarına hediye etmek sadakanın en güzeli ve en iyisidir. Bunu hâlis bir niyyetle ve bağışlanan kimsenin cehennem ateşinden kurtulması için söylemelidir. Bir kişi de söylese olur bir cemâat aralarında paylaşarak söylese de olur.

Kelime-i Tevhid, yani “Lâ ilâhe illallah” derken ibadet sevabı hasıl olması için,  kendi işiteceğimiz kadar sesli söylenmesi gerekir. Hatm-i tehlil  (70.000 Kelime-i Tevhid) okuyanların da, en az kendi işitecekleri kadar sesli okumaları gerekir. Kelime-i tehlil, ibadet olarak değil de, kalbi cilalamak yani temizlemek için okunurken dil oynatılmaz.

Kabir Azabının Kaldırılmasına Vesile

Evliyanın büyüklerinden İbnü-l Arabi (k.s.) : “Kim, yetmiş bin defa lâ ilâhe illallâh derse veya kimin için bu söylenirse (günahları) bağışlanır.” demiştir.

İbn Arabî, Fütûhât’ında Şeyh Ebu’r-Rebî el-Mâlikî’den bir hâdise nakleder. Şeyh Ebü’-Rebi’ bu kelime-i tevhîdi yetmiş bin defâ söylemişti. Fakat bir kimse adına veya bir kimseye bağışlamaya niyyet etmemişti. Bir gün bir cemâatle birlikte bir sofrada yemek yiyordu. Aralarında kalb gözü açık bir çocuk da vardı. Çocuk yemeğe elini uzatıp yiyeceği sırada âniden feryad etmeye başladı. Yemekten elini çekti. Ona niçin ağlıyorsun? dediler. Çocuk dedi ki: “Şu anda Cehennemi ve annemin de Cehennem’de azâbda olduğunu görüyorum! Bu sebebden ağlıyorum!” dedi.

Şeyh Ebü’r-Rebi’ dedi ki: Bu sözleri duyunca içimden; “Yâ Rabbî sen biliyorsun ki ben yetmiş bin defa “Lâ ilâhe illallah” demiştim. O yetmiş bin kelime-i tevhîdin sevâbını bu çocuğun annesinin Cehennem azâbından kurtulması için ona bağışladım diye niyyet ettim. Ben içimden böyle niyet edince çocuk tebessüm etti ve yüzü güldü. “Annemi görüyorum. Cehennem ateşinden kurtuldu. Elhamdülillah!” dedi. Sonra yemek yemeğe başladı.

Şeyh Ebü’r-Rebi’ sofrada bulunanlara dedi ki : “Benim yanımda, Hz. Peygamber’in hadisi bu gencin keşfiyle, bu gencin keşfi de hadisle sahih oldu.” İbn Arabî, bu hadisle amel ettiğini ve hanımının vefatında bunu uygulayıp bereketini gördüğünü dile getirmektedir.

Hatm-i Tehlil Okunuşu

Abdestli olarak kıbleye doğru oturulur ve 25 kere estağfirullah, 1 fatiha-i şerif, 3 ihlas-ı şerif, 3 salavat-ı şerif okunur ve Rasul-ü ekrem (s.a.v.) efendimizin ruh-u şeriflerine hediye edilir. Her 100 kerede bir “Muhammeden Rasulullah” denir. Fakat isterseniz aklınıza geldikçe de söyleyebilir veya hatm-i tehlil bittiğinde de 1 kere “Muhammeden Rasulullah” diyebilirsiniz.

Abdestli olmak şart değil ise de bu şekilde okumak daha hayırlıdır. Günde ne kadar çekilirse bir tarafa kaydedilir, 70 bin olunca bir hatim olur. İstenilen yere bağışlanır veya çeken kimse isterse kendisine bırakır.

Kimin İçin Okunur?

Hatm-i tehlil mü’min olan ölü veya diri herkes için okunabilir. İsterseniz hatm-i tehlil’in sevabını kimseye hediye etmeyebilirsiniz. Ama hediye edilmesi daha iyidir. Zira okunan hatm-i tehlilin sevabı, başta Peygamber efendimiz olmak üzere, bütün Peygamberlerin (aleyhimüsselâm), Eshab-ı kiramın (aleyhimürrıdvan), Evliya-ı kiramın (kuddise sirruhum) ve Âdem aleyhisselâmdan itibaren kıyamete kadar gelmiş ve gelecek cümle Mü’min ve Mü’minatın ruhlarına da hediye edilirse; bunun sevabı (kendi sevabından da hiçbir) eksilme olmadan milyalarca kişiye ulaşır. Bununla da kalmayıp kat kat sevap kazanır. Mevtaları sevindirir, dualarını alır. Bu durumda sizce hangisi daha kârlı? Hediye edip, milyalarca sevap almak mı? Yoksa sadece kendinize saklayıp, bir sevab almak mı? Tercih size aittir.

Ne Kadar Sürede Okumalıyım?

Hatm-i Tehlil’i isterseniz 1 gün içinde isterseniz 1 yıl içinde okuyun fark etmez. Vaktiniz ve durumunuza göre okuyabildiğiniz kadar okuyun ve bir kenara not edin. 70 bin kelime-i tevhid okuduğunuzda buna bir “Hatm-i Tehlil” denir. İsterseniz kendinize saklayın isterseniz bir yakınınızın ruhuna hediye edin, orası size kalmıştır.

Kelime-i Tevhid İle İlgili Hadis-i Şerifler

  1. “Zikrin en faziletlisi lâ ilâhe illallah’tır.” [Nesai]
  2. “İhlâsla Lâ ilâhe illallah diyeni Allah ateşe haram kılmıştır.” [Buhari, Müslim]
  3. “Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, ‘Lâ ilahe illallah’ sözüdür.” [Tirmizi]
  4. “Bir mümin, Eşhedü en lâ ilâhe illallah dediğinde, Allahü te’âlâ: Ey meleklerim, kulum benden başka Rabbi olmadığını bildi. Şahit olun ki, ben o kulumu affettim” der. [İ. Asakir]
  5. “Ey Ebu Hureyre! Can çekişen kimseye Kelime-i Tevhid’i telkin et; zira ‘Lâ ilâhe illallah’ günahlar yığınını yıkıp târumâr eder” Ebu Hureyre’nin “Ey Allah’ın Rasûlü! Bu ölüler için böyle… Peki diriler için durum nasıldır?” diye sorması üzerine de şöyle buyurur: “Diriler için, günahları daha fazla ortadan kaldırıcıdır.” [Deylemî]
  6. “Sübhanallah diyen, Allah’ı zikretmiş olur. Allah da onu anar. Elhamdülillâh derse, Allah’a şükretmiş olur. Allah da ihsanını artırır. Lâ ilâhe illallah derse, işte o öyle bir kelime-i tevhiddir ki, kim bu kelimeyi şüphe, kibir ve zulüm etmeden söylerse Allah onu ateşten korur.” [Hâkim]
  7. “Allah dört sözü diğer sözlere üstün kıldı: Sübhanallah, Elhamdülillah, Lâ ilâhe illallah ve Allahü ekber. Kim Sübhanallah veya Allahü ekber yahut Lâ ilâhe illallah derse ona on sevap yazılır, on günahı da silinir. Bir nimete karşılık olmasa da, Elhamdülillah derse otuz sevap yazılır, otuz günahı silinir.” [Ahmed]

 

CEVAP VER