Maruf-i Kerhi – Tevekkül ve Dilek Duası

0
7751
marufi kerhi

Evliyanın büyüklerinden, adı “Ma’ruf” künyesi “Ebu Mahfuz”dur. Babasının adı Firuz’dur. “Maruf Ali Bin Kerhi” diyenler de vardır. Bağdat’ın Kerh beldesinden olduğu için Kerhi denilmiş olup “Maruf-i Kerhi” olarak tanınmıştır.

Muhammed b. Hasan şöyle demiştir: Maruf-i Kerhi bana dedi ki: “Beşi dünya ve beşi de âhiret için olan on kelimeyi sana öğreteyim ki, o kelimelerle Allah’ı çağıran bir kimse, Allah’ın o kelimelerinin yanında olduğunu görecektir.”

Bunun üzerine Marûf-i Kerhî‘ye dedim ki: “O kelimeleri bana yaz!” Ma’ruf “Hayır yazamam. Ancak Bekir b. Hanis’in bana defalarca tekrar ettiği gibi ben de sana defalarca tekrarlamak suretiyle okuyayım.” dedi.

Dünya ve Ahiret Sıkıntıları İçin Tevekkül Duası

 • Bismillahirrahmânirahîm
 • Hasbiyallâhü li dînî.
  Dînim için Allah bana yeter.
 • Hasbiyallâhü li dünyâye.
  Dünyam için Allah bana yeter.
 • Hasbiyallâhül Kerîmü limâ ehemmenî.
  Bana üzüntü verene karşı Kerîm Allah bana yeter.
 • Hasbiyallâhül Halîm-ül-Kaviyyü limen begâ aleyye.
  Bana baş kaldırana karşı Halîm ve Kaviyy Allah bana yeter.
 • Hasbiyallâhüş Şedîd-ül-Kaviyyü limen kâdenî bi sûin.
  Bana kötü hîle yapana karşı Şedîd ve Kaviyy Allah bana yeter.
 • Hasbiyallâhür Rahîmü indel mevt.
  Ölüm anında Rahîm Allah bana yeter.
 • Hasbiyallâhür Ra’ûfu indel mes’eleti fil kabr.
  Hesaba çekilirken Kerîm Allah bana yeter.
 • Hasbiyallâhül Latîfü indel mîzân.
  Mîzân kurulduğunda Latîf Allah bana yeter.
 • Hasbiyallâhül Kadîru ‘indes sırâti.
  Sırâtı geçerken Kadîr Allah bana yeter.
 • Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.
  Bana Allah yeter. O’ndan başka ilâh yokdur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sâhibidir.

Bu dua, 5’i dünya 5’i de ahiret içindir. Bu dua Allah’a tevekkül etme duasıdır. Bu dua bütün kötülüklerden sığınma duasıdır. Bu dua kabirde mizanda, sırat’ta Allah’a sığınma ve güvenme duasıdır. Tesiri çok büyüktür.

Rasulullah (s.a.v) efendimiz buyuruyor ki: “Her kim bu duaları 5 vakit namazların arkasından okumaya devam ederse Allah ona hem dünya da hemde ahirette kefil ve vekil olarak yeter.” Günde en az bir kere okunsa yeterlidir.

Büreyda (r.a) dan rivayet edildiğine göre efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu: “Her kim beş vakit namazın ardında şu on kelimeyi okursa, Allâhu Te’âlâ’yı kendisine karşılık verici ve kifayet edici olarak bulur. Yani Allâhu Te’âlâ o kulun bütün hacetlerini görür. O on kelimenin, beşi dünya için, beşi de ahiret içindir.

Ebu Derdâ şöyle demiştir: “Kim günde yedi defa şu ayet-i celîleyi okursa, ister o kul doğru olsun, isterse yalancı  onun âhireti ile ilgili bütün üzücü hâdiselerinde Allah Teâlâ (c.c) ona kâfi gelir.

Fe in tevellev fe kul Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.

Ey Rasûlüm! Eğer senden yüz çevirirlerse de ki: ‘Bana Allah yeter. O’ndan başka ilâh yoktur. Ben ancak O’na güvendim ve O büyük arş’ın sahibidir. (Tevbe/129)

Maruf-i Kerhi (r.a) Hazretlerinin Dilek duâsı

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme ya lâtıyfü edriknı bi lutfikel hafiyyi ene muhtacün zeliylün ve entel kaviyyül ğaniyy. Allahümme yâ seriy’al hısab. Yâ şediydel îkab. Yâ ğafuru ve yâ rahiymü ve yâ halika külli şey yâ fatîras semavâti vel erdî yâ falikâl habbi ven neva yâ falikâl ısbah yâ veliyyel hasenat. Yâ dafias seyyiat. Yâ ğafirâl hatıy’at. Ya satiral averat. Yâ maniâl beliyat. Ya mukîylel aserat. Yâ muhyıyel emvat. Yâ münevviral erdıyâat. Ikdî haceti fi hazihis saâti yâ ilâhel evveline vel ahıriyn. Yâ bediy’as semavati vel eradıyne yâ zel celâli vel ikrami ve sallellahû alâ seyyidina Muhammedin ve alihi ecmeıyne bi rahmetike ya erhamer rahımiyne ve bi hurmeti Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyne yâ Allah.

Fazileti:
Maruf-i Kerhi (r.a) buyuruyor ki:
“Bu duaya devam edenlere ğayb alemini keşfetme yolu açılır. Kim bu duayı 1419 kere okursa biiznillâh muradı hasıl olur.”

CEVAP VER