Hz. Süleyman’a Mescid-i Aksâ Kapısını Açtıran Dua

0
5258
Mescid-i Aksâ

Hz. Süleyman Aleyhisselam’ın Mescid-i Aksâ Kapısını Açmak İçin Okuduğu Dua

Hasen-i Basrî (Radıyallâhu Anh)’dan rivayet edildiğine göre;

Mescid-i Aksâ’nın anahtarı Hz. Süleyman (Aleyhisselâm)’ın yanında bulunuyordu. Bir gün Hz. Süleyman (Aleyhisselâm), mescidi açmak için kapısına geldiğinde çok zorlandı. Bir türlü kapısını açamadı. Hz. Süleyman’ın Aleyhisselâm hem hükümdar hem de padişahtı ve emrinde binlerce insan ve cin ordusu bulunmaktaydı. Bunun üzerine cinlerden ve insanlardan yardım istedi. Her ne hikmetse bu iş onlara da zor geldi. Kapıyı onlarda ne yapsa açamadılar.

O zaman Dâvud (a.s)’ın meclis arkadaşlarından olan pîr-i fâni (çok yaşlı) bir zat, namaz kılmak için Mescid-i Aksâ’ya geldi ve Hz. Süleyman (Aleyhisselâm)’a : ”Ey Allâh’ın Nebisi! Niçin seni böyle sıkıntılı görüyorum?” dedi. Hz. Süleyman (Aleyhisselâm): ” Bana da insanlara ve cinlere de bu kapıyı açmak zor geldi” deyince o zat: ”Şimdi sana bir takım kelimeler öğreteceğim ki baban Dâvud Nebi (peygamber) sıkıntıya düştüğü zaman onları söylediğinde Allâh-u Te’âlâ hemen o sıkıntısını açardı dedi ve Hz. Süleyman (Aleyhisselâm)’dan şu kelimeleri söylemesini istedi;

Mescid-i Aksâ’nın Kapısını Açtıran Dua

“Allahumme bi nurike ehtedeytu bi fadlikes teğnaytu ve fi nimetike esbahtu ve emseytu zunubi beyne yedeyke estağfiruke ve etubu ileyke ya Hannanu ya mennan”

Duanın Türkçe Anlamı

“Ey Allâh! Ancak senin nûrunla hidayet buldum. Ancak senin lütfunla ihtiyaçlarımdan kurtuldum. Ancak senin nimetinle sabahladım ve akşama çıktım. İşte günahlarım senin huzurunda durmaktadır. Senden mağfiret talep ederim ve sana tövbe ederim. Yâ Hannân Yâ Mennân! (Beni bu sıkıntıdan kurtar.)”

Hz. Süleyman (Aleyhisselâm) bu kelimeleri söyler söylemez kapı hemen açılıverdi.

Sizler de sıkıntılı anlarınızda, kendinizi çaresiz hissettiğiniz ve işin içinden çıkamadığınız durumlarda bu duaya sımsıkı sarılın ve sürekli okuyun. Bütün Kilitli işlerinizin açılması için veya her hangi bir dileğiniz olduğunda bu duayı tekli sayılar  (3-5-7-11-21-41-111-313 ve 4444) adedince okuyabilirsiniz. Yeter ki siz kalbinizi bozmayın ve inanın sonuçta herşey Allah’ü Teâlâ’nın yardımıyla olur.

Kaynak:(İbnü Beşküvâl Kitâbü’l-müstağisin billâhi teâ’lâ,no:22-23,sh:17-18;İbnü’l-Cevzi,Târihu Beyt’il-makdis,1/56; Sâlih el-Imâd,Büstânü’l-fukârâ-1/227)

CEVAP VER